Navigace

Obsah

Centrum volného času Vstiš

Centrum volného času Vstiš, Vstiš 100, 334 41 Dobřany, tel. 377 972 396.

Úkolem zařízení CVČ Vstiš je nabídnout všem zájemcům (rodičům s dětmi, dětem, mládeži, dospělým) ze Vstiše a okolí řadu možností jak smysluplně, aktivně a zajímavě trávit volný čas. Centrum volného času nabízí pravidelnou činnost, do které patří zájmové útvary (kroužky), nabídka klubu a nepravidelnou činnost.

 

Pletení z pedigu
Pletení z pedigu

 

Historie

Dům dětí a mládeže Vstiš vznikl po zrušení ZŠ a MŠ ve Vstiši v budově bývalé ZŠ na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vstiš ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Stod. DDM Vstiš fungoval od 6. 9. 2004, jeho provoz byl financován z prostředků obce Vstiš (provozní a mzdové náklady).

Vybavení do klubu bylo částečně hrazeno z finančních prostředků, které obdržela obec Vstiš na základě projektu Kluby otevřených dveří od KÚ Plzeňského kraje.

Od září 2009 se změnil název i způsob financování provozu tohoto zařízení. Do této doby byla vedoucí DDM paní P. Hadačová. Od ní převzala dozor nad návštěvníky centra paní M. Kydlíčková.

V budově bývalé základní školy, nyní CVČ, je k dispozici herna pro děti I. a II. stupně základní školy a pro mládež do 18 let. Je zde PC s možností přístupu na internet, hry PlayStation a Wifi. Děti mají možnost si zahrát stolní tenis, kulečník, vzdušný hokej, různé společenské hry. Je zde i odpočinkový koutek. Pro malé děti s doprovodem rodičů je herna "Sluníčko". Zde je skluzavka do míčků, dřevěný prodejní stánek, různé stavebnice, kostky, dětské knihy. Rodiče s dětmi mají možnost využít CVČ každé úterý v době trvání zájmového útvaru "Keramika pro děti", a to od 14.30 do 17.00 hodin. Provoz CVČ je pondělí - pátek (kromě úterý, kdy je keramika), 16.00 - 18.00 hodin.