Navigace

Obsah

 

KNIHOVNA VSTIŠ

Knihovnice: Marie Procáková
Zřizovatel: Obec Vstiš
Návštěvní doba: Pondělí - sudé týdny
  17:00 - 19:00 hod.
Služby knihovny: Půjčování knih a časopisů
  Bezplatný přístup na internet

Knihovna jako instituce je charakterizována pomoci tří rysů:

  • poskytování služeb knihovnických a informačních
  • zásady rovného přístupu k informacím
  • zápisu v evidenci knihoven, která je vedena Ministerstvem kultury


Knihovna je umístěna v 1. patře v budově OÚ.

 

E-mail : knihovna@vstis.cz
Adresa : OÚ Vstiš
  Vstiš 107
  334 41 Dobřany
Telefon : 377 972 466

  Budova OÚ

  • Historie budovy do roku 1946

    Budova byla postavena spolkem "Schulwerein", jako německá mateřská školka (opatrovna),  roku 1913. V květnu roku 1919 byla z rozhodnutí Okresního úřadu ve Stříbře zařazena do seznamu českých obecních škol. Přestože bylo kolem toho dost pobouření v obci, od 1.9.1919 se začalo česky vyučovat a proběhlo vše již celkem v klidu. České vyučování bylo ukončeno na začátku října1938. Po válce v roce 1945 bylo v obou školních budovách americké vojsko. Po jeho odchodu byly budovy desinfikovány, přebíleny, doplněn nábytek a od listopadu zahájeno vyučování v budově č.100 bývalé německé školy. Opatrovna pro předškolní děti byla otevřena až v lednu 1946.