Navigace

Obsah

Finanční podpora MŠMT v Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech na rok 2017

V roce 2017 obdržela TJ Družstevník Vstiš, z.s. neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 62 000,-Kč

MŠMT - Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech

Rozhodnutí č. 502017_8_2170

Účelem dotace byla podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jednalo se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Dotační prostředky byly využity na:

- Nákup sportovních pomůcek ( fotbalové míče, fotbalová výstroj a tréninkové pomůcky )

- Pronájem haly na tréninky dětí během zimní přípravy

- Startovné a sportovní příprava dětí

- Pohonné hmoty využité na údržbu hrací plochy a okolí ( sekání a válcování )