Navigace

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Pozvánka na zasedání ZO dne 20.11.201713.11.201721.11.2017
Oznámení o stanovení minimálníhopočtu členů OVK pro volbu prezidenta13.11.201729.01.2018
VV OOP - MZe - nařízení vlastníkům lesa10.11.201726.11.2017
Rozpočtové opatření č. 3 2017.pdf10.11.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3 201710.11.2017
Oznámení obce o záměru - prodej kan.přípoky.pdf10.11.201726.11.2017
Vzor informace na úředních deskách obcí _2.18.10.2017
2. rozpočtová změna Mikroregionu Radbuza18.10.2017
Záměr obce Vstiš - Komunikace a parkovací místa - 70 st.parcel - 1.etapa07.10.201701.12.2017
Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace k 1.8.201720.09.201731.12.2023
Příloha účetní závěrky k 31.12.201614.07.2017
Rozpočtové opatření č. 2 201714.07.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.201614.07.2017
Rozvaha k 31.12.2016.pdf14.07.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.201614.07.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 201614.07.2017
Schválený závěrečný účet za rok 201614.07.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 2017 a závěrečného účtu14.07.2017
Oznámení o rozpočtové změně MRR13.07.2017
Rozpočtové opatření č.  1201712.04.2017
Oznámení o zveřejnění rozčtového opatření č. 1201712.04.2017
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství23.03.201730.03.2019
Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Radbuza23.03.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018 -201913.03.201720.02.2018
Schválený rozpočtový výhled na léta 2018-2019.pdf13.03.201720.02.2018
Schválený rozpočet na rok 201713.03.201720.02.2018
Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace07.03.201731.12.2023
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 201618.01.201731.12.2017
Nedostatečné označený vlastník - Vstiš - aktualizace27.09.201631.12.2023
Nedostatečně označený vlastník v katastru nemovitostí16.03.201631.12.2023

2012

NázevVyvěšenoDatum sejmutí